Nieuwe regels OpenWater zwemmen

Langeafstandszwemmers en triatleten kreunen al lang onder een gebrek aan trainingswater in Vlaanderen. Dankzij een aanpassing aan de Vlarem-wetgeving komt daar vanaf 1 oktober verandering in.

Op initiatief van Sport Vlaanderen en in goede samenwerking met het departement Omgeving, is de Vlarem-wetgeving aangepast, waardoor vanaf 1 oktober veel meer zwemwater in aanmerking komt voor begeleide langeafstandszwemmers en triatleten.

Het zwemwater dat langeafstandszwemmers en triatleten nodig hebben om te trainen moet voldoen aan dezelfde strenge voorwaarden als recreatieve zwemzones. Denk aan het zwemwater van Sport Vlaanderen Hofstade, dat van De Blaarmeersen in Gent en dat van De Ster in Sint-Niklaas.

Nochtans hebben die langeafstandszwemmers niet dezelfde behoefte aan accommodaties als de doorsnee-recreant in een zwemvijver. Zo hoeven ze geen kleedkamers, geen toiletten en geen strand, ze hebben genoeg aan een steiger. Omdat die voorzieningen nu nog wel verplicht zijn in de Vlarem-wetgeving, is de hoeveelheid zwemwater beperkt.

Sport Vlaanderen nam het initiatief om de Vlarem-wetgeving op die punten te wijzigen. Die wijzigingen zijn nu goedgekeurd, en vanaf 1 oktober gaan ze van kracht.

Voor alle duidelijkheid: de nieuwe wetgeving is vooral goed nieuws voor langeafstandszwemmers die trainen in een club. Vlarem vereist dat langeafstandszwemmers doorlopend onder toezicht staan van minstens één iemand die vertrouwd is met reddings- en reanimatietechnieken.

Clubs kunnen vanaf nu onderhandelen met eigenaars van waterlopen of vijvers om ze als trainingswater te gebruiken. Voor ze daarmee van start gaan, moeten ze wel voldoen aan de meldingsplicht (Vlarem, rubriek 32.8.2.) bij het college van burgemeester en schepenen of bij de deputatie.